აქტივობები/გამოფენები

2019 exhibition

2019 წლის გამოფენა

2020 exhibition

2020 წლის გამოფენა

2021 exhibition

2021 წლის გამოფენა